Percentuálna kalkulačka

Jeden krok na výpočet 15 percent zo 1200

Ako vypočítať 15% zo 1200?

Nahradením uvádzaných čísel vo vzorci získame:

Neznáme číslo = hodnota množstva*percent/100

Neznáme číslo = 1200*15/100

Neznáme číslo = 180

Inými slovami, ak chcete získať výsledok „Čo je 15% zo 1200“, vynásobte ho percentom a delte 100.

Ako môžem vypočítať percento z celkového počtu?

Ak chcete vypočítať percento. Najprv si zapíšte číslo, ktoré chcete previesť, na percento z celkovej hodnoty, aby ste mohli získať zlomok. Potom delte horné číslo spodným číslom, aby sa zlomok zmenil na desatinné miesto. Nakoniec , vynásobte desatinnú čiarku číslom 100, percento môžete ľahko získať.